ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ တပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း ( Oct 10 to Oct 16 )

0
119

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္း…

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ..

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

 

 

 

 

Sir Zen Yawni