မုိးဆက္အားေကာင္းႏိုင္၍ ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရန္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ သတိေပး

0
37

ကခ်င္၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခု၌ ေရေဘးႀကံဳေတြ႕ေနစဥ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ပုိင္းကစ၍ သိသိ သာသာ မုိးအားေကာင္းႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ေရေဘးႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ေရး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ ထားရန္ မုိးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပး သည္။ လတ္တေလာ၌ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဝုိင္းေမာ္၊ဗန္း ေမာ္၊ တႏိုင္း၊ ေဆာ့ေလာ္ႏွင့္ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ခႏၲီး၊ ကသာႏွင့္ ဟုမၼ လင္းၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္း ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္း မ်ားတြင္ ခုိလႈံေနရသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရ မွတ္ အနီးေရာက္ေနေသာ ျမစ္ ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္ျမစ္ ေရ ျမင့္တက္သည့္ ပုံစံအလြန္ ျမန္ ဆန္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ႀကီးနားမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ ဘက္ေဒသမ်ားသုိ႔ စီးဆင္းလာ မည္ျဖစ္ရာ ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ၿမိဳ႕မ်ား ေရေဘးသတိျပဳရန္ လုိ အပ္ေနသည္။ ျမစ္ႀကီးနား – ဗန္း ေမာ္ၿမိဳ႕ၾကား ကားလမ္းပုိင္းတြင္ ေရေက်ာ္မႈမ်ားျဖစ္ေန၍ ကယ္ ဆယ္ေရးအဖြဲ႕က လမ္းေၾကာင္း ျပသေပးေနရသည္။ ျမစ္ႀကီးနားက ဆင္းလာတဲ့ ေရေတြဟာ ေနာက္ ငါးရက္ ေလာက္ဆုိ မႏၲေလးေရာက္ၿပီ။ မုိးကလည္း ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပုိေကာင္းလာမွာမုိ႔ သတိထားရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ လာၿပီ’’ ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ဇူလုိင္ ၁၂ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ အေျခအေန အရ ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ေရႊကူ ကသာ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္း၊ စစ္ေတာင္း၊ ကုလား တန္ႏွင့္ ဘီးလင္းျမစ္သည္ မေဒါက္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘီး လင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စုိးရိမ္ေရမွတ္ အနီးျမင့္တက္ေန၍ ေရေဘး သတိျပဳရန္ မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလ ေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သ တင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေလး ၿမိဳ႕ျမစ္ေရသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ တစ္ေပ ေက်ာ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ credit